fbpx

Zápis do registra partnerov

Zápis do registra partnerov

• podávanie za partnera verejného sektora ako jedna z oprávnených osôb stanovených zákonom návrh na zápis, návrh na zmenu a návrh na výmaz partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Prejsť na začiatok