fbpx

Trestné právo

Trestné právo

• vypracovanie podaní - trestné oznámenia, podnety o podozrení zo spáchania trestných činov,
• obhajoba obvinených v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní – vypracovanie sťažnosti proti vzneseniu obvinenia, návrhu na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, vyjadrenia k obžalobe, odvolania proti rozsudku a trestnému rozkazu, sťažnosť proti vzatiu do väzby, žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu, žiadosť o podmienečné prepustenie z trestu odňatia slobody atď.,
• zastupovanie poškodených v trestnom konaní (v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní), uplatňovanie nárokov poškodených.

Prejsť na začiatok