fbpx

Správne právo

Správne právo

• zastupovanie v správnom konaní pred orgánmi štátnej správy,
• zastupovanie v súdnom konaní o preskúmanie právoplatných rozhodnutí správnych orgánov, o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
• v konaní vo veciach správneho trestania.

Prejsť na začiatok