fbpx

Právo k nehnuteľnostiam

Právo k nehnuteľnostiam

• Vypracovanie zmlúv pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a ich autorizácie – bez overenia podpisov pred notárom,
• Kúpne zmluvy, darovacie, nájomné zmluvy, vecné bremená, zmluvy o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva atď.,
• Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podávané elektronicky za znížené 50% správne poplatky,
• Zastupovanie pred súdmi a katastrálnymi úradmi

Prejsť na začiatok