fbpx

Pracovné právo

Pracovné právo

• posudzovanie a vypracúvanie pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti, dohôd o hmotnej zodpovednosti,
• ukončenie pracovných pomerov,
• zastupovanie v súdnych konaniach v oblasti pracovného práva, odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Prejsť na začiatok