fbpx

Občianske právo

Občianske právo

• Komplexné poradenstvo v občianskoprávnych vzťahoch vrátane zastupovania pred súdom, sporové, nesporové, statusové veci,
• Zastupovanie pri zúžení, zrušení a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
• Zastupovanie pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva,
• Riešenie problémov v oblasti vlastníckeho práva, riešenie susedských vzťahov,
• Riešenie zodpovednostných vzťahov vrátane náhrady škody, náhrady nemajetkovej ujmy, vymáhanie nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia,
• Právne analýzy

Prejsť na začiatok